Εγγραφή Εταιρείας Ιατρών (Ι.Ε.Π.Ε.)

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header news

Η εγγραφή εταιρείας ιατρών διέπεται από τον Περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2013 (Ν.73(Ι)/2013). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή Εταιρείας Ιατρών είναι η προηγούμενη έγκριση σχετικής αίτησης από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. Μετά τη σχετική έγκριση ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία για εγγραφή εταιρείας.

Πλεονεκτήματα Εγγραφής Ι.Ε.Π.Ε 

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω κυπριακής Εταιρείας Ιατρών, εξασφαλίζει νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα στους ιατρούς που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα όπως και μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Κύριο φορολογικό πλεονέκτημα είναι η υποβολή των εσόδων της Ι.Ε.Π.Ε. στον χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή του 12,5%, σε σύγκριση με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα εισοδήματα των αυτοεργοδοτουμένων ιατρών, που ανέρχονται κλιμακωτά μέχρι και 35%. Επίσης, όπως σε κάθε εταιρεία υπάλληλοι που εργοδοτούνται από το εξωτερικό έχουν επιπλέον φορολογικές εκπτώσεις.

Νομικό δε πλεονέκτημα αποτελεί η περιορισμένη ευθύνη των μελών μιας Ι.Ε.Π.Ε. στο ύψος της συνεισφοράς κάθε μέλους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη είναι υπεύθυνα για τα αστικά χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της συνεισφοράς τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, γίνεται μια προσπάθεια προσαρμογής του τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στις νέες αντιλήψεις της ελεύθερης αγοράς, προς εξασφάλιση των επαγγελματικών – επιχειρηματικών ενδιαφερόντων του ιατρικού κόσμου.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: