Ενημερώσεις | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header news

Υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα να διαμένουν στη Δημοκρατία εφόσον ο/η σύζυγος τους είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση λύσης του γάμου ο/η σύζυγος, υπήκοος τρίτης χώρας παύει να έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία.

Περισσότερα...

O δικηγόρος του γραφείου μας που ανέλαβε την υπόθεση D. Z. κατά BlueAir στο Ευρωπαικό Δικαστήριο αναλύει τα κύρια σημεία της σημαντικής αυτής απόφασης

Περισσότερα...

Η εγγραφή εταιρείας ιατρών διέπεται από τον Περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2013 (Ν.73(Ι)/2013). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή Εταιρείας Ιατρών είναι η προηγούμενη έγκριση σχετικής αίτησης από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. Μετά τη σχετική έγκριση ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία για εγγραφή εταιρείας.

Περισσότερα...

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διατήρηση, διάδοση και φυσικά οικονομική ανάπτυξη. Με τον όρο πολιτιστική κληρονομιά εννοούμε βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα, εφημερίδες, πίνακες ζωγραφικής, αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα, κ.α.

Περισσότερα...

Η Ιδιωτική Εταιρεία είναι η πιο δημοφιλής επιχειρηματική μορφή στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών επιλέγει αυτή την επιχειρηματική μορφή και μπορεί να δημιουργηθεί από πολίτες / εταιρείες της ΕΕ ή από τρίτες χώρες.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: