Ενημερώσεις | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header news

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διατήρηση, διάδοση και φυσικά οικονομική ανάπτυξη. Με τον όρο πολιτιστική κληρονομιά εννοούμε βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα, εφημερίδες, πίνακες ζωγραφικής, αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα, κ.α.

Περισσότερα...

Η Ιδιωτική Εταιρεία είναι η πιο δημοφιλής επιχειρηματική μορφή στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών επιλέγει αυτή την επιχειρηματική μορφή και μπορεί να δημιουργηθεί από πολίτες / εταιρείες της ΕΕ ή από τρίτες χώρες.

Περισσότερα...

Εάν εργάζεστε στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας, γνωρίζετε πόσο επικίνδυνη είναι η δουλειά σας. Ωστόσο αν και η δουλειά σας μπορεί να είναι επικίνδυνη, οι εργοδότες σας ή / και οι εργολάβοι έχουν την ευθύνη να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους και να σας κρατήσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερους στην εργασία.

Περισσότερα...

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλουτίζεται ολοένα τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις που αφορούν τις αερομεταφορές και που αναγνωρίζουν δικαιώματα στους επιβάτες αεροπορικών πτήσεων.

Περισσότερα...

Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων εγείρει η χρήση συστημάτων δακτυλοσκόπησης από φορείς, υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Περισσότερα...

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: