Αρχείο πληθυσμού | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header immigration

 

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ, φάσμα υπηρεσιών.

Παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή του περί Μετανάστευσης Νόμου.

Μεταξύ άλλων μπορούμε να σας συμβουλέψουμε:

  • Κυπριακή υπηκοότητα είτε στο πλαίσιο του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» είτε μέσω της συνήθους διαδρομής.
  • Διάφορες άδειες για βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια διαμονή στην Κύπρο, (όπως άδεια εργασίας, άδεια σπουδών, άδεια παραμονής, μόνιμη κατοικία κ.λπ.), παράταση.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: