Κυπριακή Υπηκοότητα

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header citizenship

 

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ:

Φάσμα υπηρεσιών

 

  • Προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων χαρτοφυλακίου και κατάθεση της αίτησης για την υπηκοότητα,
  • Επίβλεψη όλων των σταδίων της διαδικασίας έως ότου χορηγηθεί η υπηκοότητα
  • Εάν χρειαστεί
  1. Βοήθεια για την εξεύρεση ασφαλούς επένδυσης στην Κύπρο.
  2. Κατάλληλο σχέδιο επένδυσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  3. Σύνταξη / επανεξέταση συμφωνιών πώλησης ακινήτων
  4. Επιβεβαίωση του τίτλου της πράξης ότι οι τίτλοι πράξεων εκδίδονται στο όνομά σας
  • Μεταγενέστερη νομική στήριξη στις δραστηριότητές σας ως πολίτης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επαφής με τις κρατικές αρχές, του ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.

Συνδέσεις:

  • Η υπηκοότητα της Κύπρου ως σύζυγος Κύπριου πολίτη; εδώ
  • Η υπηκοότητα της Κύπρου λόγω πολιτογράφησης βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο; εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

 

Σύντομη εισαγωγή:

Η υπηκοότητα της Κύπρου μπορεί να αποκτηθεί:

- Λόγω της κυπριακής καταγωγής.

- Ως σύζυγος Κύπριου πολίτη;

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί από αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων υπηκόων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια γάμου και δύο χρόνια διαμονής στη Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις για απόκτηση υπηκοότητας μπορούν να υποβληθούν από τους συζύγους των Υπερπόντιων Κυπρίων αφού έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια γάμου. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει επιπλέον να συνοδεύονται από επιστολή του ζευγαριού στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας στον αλλοδαπό σύζυγο. Εάν το ζευγάρι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη γάμου και έχει τουλάχιστον ένα παιδί, δεν είναι απαραίτητο να επισυνάψετε την προαναφερθείσα επιστολή.

- Λόγω πολιτογράφησης βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επτά έτη νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που είναι είτε γονείς είτε παιδιά παιδιών κυπρίων, ο απαιτούμενος χρόνος είναι πέντε χρόνια και όχι επτά.

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών πρέπει να διαμείνει νόμιμα και συνεχώς στην Κύπρο κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η Κύπρος είναι διάσημη για την άριστη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας.

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ είναι η δικηγορική εταιρεία με 35 χρόνια εμπειρίας σε διάφορα νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου τα θέματα της υπηκοότητας της Κύπρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: