Κυπριακή Υπηκοότητα

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header citizenship

 

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ:

Φάσμα υπηρεσιών

 

 • Προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων χαρτοφυλακίου και κατάθεση της αίτησης για την υπηκοότητα,
 • Επίβλεψη όλων των σταδίων της διαδικασίας έως ότου χορηγηθεί η υπηκοότητα
 • Εάν χρειαστεί
 1. Βοήθεια για την εξεύρεση ασφαλούς επένδυσης στην Κύπρο.
 2. Κατάλληλο σχέδιο επένδυσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 3. Σύνταξη / επανεξέταση συμφωνιών πώλησης ακινήτων
 4. Επιβεβαίωση του τίτλου της πράξης ότι οι τίτλοι πράξεων εκδίδονται στο όνομά σας
 • Μεταγενέστερη νομική στήριξη στις δραστηριότητές σας ως πολίτης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επαφής με τις κρατικές αρχές, του ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.

Συνδέσεις:

 • Η υπηκοότητα της Κύπρου ως σύζυγος Κύπριου πολίτη; εδώ
 • Η υπηκοότητα της Κύπρου λόγω πολιτογράφησης βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο; εδώ
 • Η υπηκοότητα της Κύπρου βάσει του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος»; εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

 

Σύντομη εισαγωγή:

Η υπηκοότητα της Κύπρου μπορεί να αποκτηθεί:

- Λόγω της κυπριακής καταγωγής.

- Ως σύζυγος Κύπριου πολίτη;

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί από αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων υπηκόων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια γάμου και δύο χρόνια διαμονής στη Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις για απόκτηση υπηκοότητας μπορούν να υποβληθούν από τους συζύγους των Υπερπόντιων Κυπρίων αφού έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια γάμου. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει επιπλέον να συνοδεύονται από επιστολή του ζευγαριού στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας στον αλλοδαπό σύζυγο. Εάν το ζευγάρι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη γάμου και έχει τουλάχιστον ένα παιδί, δεν είναι απαραίτητο να επισυνάψετε την προαναφερθείσα επιστολή.

- Λόγω πολιτογράφησης βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επτά έτη νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που είναι είτε γονείς είτε παιδιά παιδιών κυπρίων, ο απαιτούμενος χρόνος είναι πέντε χρόνια και όχι επτά.

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών πρέπει να διαμείνει νόμιμα και συνεχώς στην Κύπρο κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

- Βάσει του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος»:

Το Κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα ήταν επιτυχές από τότε που ξεκίνησε διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.

Η επιτυχία του κυπριακού προγράμματος οφείλεται, αφενός, στον μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων που προσφέρει και, αφετέρου, στην απλή και διαφανή διαδικασία που ακολουθείται σήμερα.

Αν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρόμοια συστήματα, η Κύπρος είναι η ταχύτερη και ασφαλέστερη επένδυση, καθώς ένας επενδυτής μπορεί να αποκτήσει την Κυπριακή υπηκοότητα σε περίοδο έξι μηνών.

Με βάση τους αναθεωρημένους όρους, οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κρατικά ομόλογα, κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έργα υποδομής στην Κύπρο ή συνδυασμός των παραπάνω.

Τα οφέλη από την επένδυση στην Κύπρο μέσω αυτού του καθεστώτος είναι:

Ο επενδυτής δεν χρειάζεται να επενδύει σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Η πλειοψηφία (αν όχι όλες) των διαθέσιμων επιλογών θεωρείται ότι έχει μειωμένο κίνδυνο και αν επιλεγεί προσεκτικά και επιμελώς, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι στο μέλλον ο επενδυτής μπορεί να αποδώσει μια δίκαιη απόδοση του αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου.

Περιορισμένη χρονική περίοδος για τη διατήρηση της επένδυσης.

Ο επενδυτής πρέπει να κρατήσει την επένδυση για μια τριετή περίοδο.

Λογικό κόστος επένδυσης - ελάχιστο ποσό δύο εκατομμυρίων ευρώ (2 000 000 ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι ένας υποψήφιος / -οι πληρούν ορισμένα κριτήρια όπως το καθαρό ποινικό μητρώο (δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα), κατοίκηση Κύπρου ( η οποία μπορεί να ζητηθεί μαζί με την αίτηση ιθαγένειας), κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο, της οποίας η τιμή αγοράς είναι τουλάχιστον 500.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (που μπορεί να αγοραστεί ταυτόχρονα με την επένδυση).

Δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ο / η σύζυγος, τα παιδιά (ηλικίας έως 28 ετών εάν θεωρούνταν ως συντηρούμενα), γονείς του κύριου αιτούντος (ισχύει και κάποια άλλη επένδυση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κράτος δεν απαιτεί κανένα ποσό ως δωρεά. Οι διαδικασίες απόκτησης της ιθαγένειας είναι απλές και γρήγορες.

Ο επενδυτής και ο / η σύζυγός του μπορούν να έχουν την ιθαγένεια εντός περιόδου 6 μηνών. Τα ανήλικα παιδιά του - εντός 8 μηνών. Ενήλικα παιδιά και γονείς - εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ κάνει το διαβατήριό της και ένα χρυσό εισιτήριο. Επιτρέπει ταξίδια σε 147 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας, χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει θεώρηση.

Ένα άτομο, επιλέγοντας να μετακομίσει στην Κύπρο, με κάποιο προσεκτικό φορολογικό σχεδιασμό, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη φορολογική έκθεσή του ή ακόμη και να το εξαλείψει και να απολαύσει εντελώς αφορολόγητο εισόδημα στην Κύπρο.

Η πρόσφατη εισαγωγή του όρου κατοικίας στον Νόμο Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας επιτρέπει σε ένα άτομο να μετεγκατασταθεί στην Κύπρο για να αποκτήσει μερίσματα και τόκους εντελώς απαλλαγμένα από τον φόρο.

Επιπρόσθετα, με την φορολογική απαλλαγή  από τα  κέρδη της πώλησης των μετοχών και άλλων τίτλων της εταιρείας και με την μείωση του φορολογικού εισοδήματος, έκανε την Κύπρο ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό.

Η Κύπρος είναι διάσημη για την άριστη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας.

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ είναι η δικηγορική εταιρεία με 35 χρόνια εμπειρίας σε διάφορα νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου τα θέματα της υπηκοότητας της Κύπρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: